บริการของเรา

-รับยกบ้าน ดีดบ้าน เพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด
-บริการยกบ้านไม้ พร้อมรับเปลี่ยนเสาก่าออกไป / เอาเสาใหม่เข้าแทนที่ หรือหล่อเสาขึ้นมาใหม่

ยกบ้าน

ยกบ้าน

รับยกศาลา

ดีดบ้าน

ดีดบ้าน

-ยกตึก ยกอาคาร -บริการเลื่อน-หมุนอาคาร ยกบ้าน 11.jpg

ยกตึก  ดีดบ้าน

ยกบ้าน

http://www.yokban.com
http://www.facebook.com/yokban
http://www.youtube.com/yokban
http://yokban.blogspot.com

ใส่ความเห็น