บริการของเรา

-รับยกบ้าน ดีดบ้าน
-บริการยกบ้านไม้ พร้อมรับเปลี่ยนเสาก่าออกไป / เอาเสาใหม่เข้าแทนที่ หรือหล่อเสาขึ้นมาใหม่
-พร้อมเสริมเสาเข็มป้องกันบ้านทรุด

ยกบ้าน

ยกบ้าน

รับยกศาลา

ดีดบ้าน

ดีดบ้าน

-ยกตึก ยกอาคาร
-บริการเลื่อน-หมุนอาคาร

ยกบ้าน

11.jpg

ยกบ้าน1

ยกตึก  ดีดบ้าน

ยกบ้าน

-หลังจากเรายกบ้านขึ้นมาเสร็จก็พร้อมเสริมฐานรากของตัวบ้านอาคารด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

ยกบ้าน4

http://www.yokban.com
http://www.facebook.com/yokban
http://www.youtube.com/yokban
http://yokban.blogspot.com

ใส่ความเห็น