บริการของเรา

-รับยกบ้าน ดีดบ้าน เพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด
-บริการยกบ้าน พร้อมรับเปลี่ยนเสาก่าออกไป / เอาเสาใหม่เข้าแทนที่ หรือหล่อเสาขึ้นมาใหม่

ยกบ้าน

ยกบ้าน

ยกศาลา

ดีดบ้าน

ดีดบ้าน

-ยกบ้านไม้

ยกบ้าน

ยกบ้าน

ยกบ้าน

-ยกตึก ยกอาคาร -บริการเลื่อน-หมุนอาคาร

ยกตึก  ดีดบ้าน

ยกบ้าน

ดีดบ้านปูน03

https://www.yokban.com
https://www.facebook.com/yokban
https://www.youtube.com/yokban
https://yokban.blogspot.com

ใส่ความเห็น